Alcehmilla logo

dali-tarot

A TAROTRÓL

A tarot szimbólumrendszer, mely kapcsolatot teremt a tudattalanunkkal. A tudattalan nyelve képi nyelv - képek segítségével mutatja meg a belső világunkat. Ezeket a képeket: álmokat, látomásokat, víziókat azonban nem könnyű megfejteni. A tarot is képi nyelven szól hozzánk, és ha elmélyedünk ezekben a képekben, megtanuljuk a jelentéseit, közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy saját tudattalanunk üzeneteit is pontosabban megértsük.
A tarot 78 lapból áll: 22 nagyárkánumból és 56 kisárkánumból. (Az árkánum szó titkot jelent.)

Nagyárkánumok

A nagyárkánumok – a „nagy titkok” – az életünk különböző aspektusait mutatják. Akár egy életút is kirakható belőle, a Mágus jelentheti a boldog gyermekkor első lépéseit, először az érzések birodalmát térképezzük fel: Főpapnő, szeretetteljes gondoskodásban van részünk: Császárnő, aztán egyre nagyobb szerepet kap nevelésünkben a határozott irányítás: Császár,
a tanulás: Főpap, majd megjelenik a szerelem: Szeretők, és így folytatódik az életünk története. A beteljesített életfeladat vagy a kellő bölcseséggel végigélt élet elvezet a teljességhez, a kötöttségektől való megszabaduláshoz vagy a megvilágosodáshoz: a kártyalapok nyelvén a Világhoz és a Bolondhoz. De vonatkozhat a sor egy adott időszakra vagy fejlődési szakaszra is.

Kisárkánumok

A kisárkánumok finomítják a képet, színekkel, érzésekkel, hangulatokkal töltik meg. 4 sor rakható ki belőlük. 1-1 sor 14 lapból áll: Az első 4 a királyi család: királynő, király, lovag, apród. A következő 10 pedig számozott, melyből az 1. vagyis az Ász mindig nagy lehetőségeket jelent.
A kisárkánumok 4 sora a 4 elemet jeleníti meg.

A BOT a TŰZ elemet képviseli. A TŰZ az aktivitás, a szenvedély, a lelkesedés. Mindaz, amiért képesek vagyunk „tűzbe” menni.

A KEHELY a VÍZ elemet képviseli. A VÍZ az érzelmek, hangulatok jelölője. Az áradó és elfojtott érzések, a csalódások és a felelősségteljes, odaadó szeretet vezethet el bennünket a mindent elfogadó mély és bölcs szeretetig, melyben már nincs szomorúság, félelem, hiány.

A KARD a LEVEGŐ elemet képviseli. A LEVEGŐ az ész, a racionalitás felségterülete. A KARD egyben a logika fegyvere is, könnyedén átvághatjuk vele a gordiuszi csomót, de kardunkkal – szavainkkal – nehezen gyógyuló sebeket is ejthetünk.

Az ÉRME a FÖLD elemet képviseli, a földi, az anyagi dolgok megtestesítője. Megmutatja, hogyan viszonyulunk a pénzhez, a birtokláshoz.Tükröződik benne az anyagi dolgok változása: kiadás, bevétel, adakozás, stb.

Desinpix Kft. - Grafika, webdesign, fotó

dali